Oprócz świata widzialnego, materialnego, istnieje także świat niematerialny. Zamieszkują w nim istoty duchowe zwane Archaniołami i Aniołami. Archaniołowie są naszymi nauczycielami i pomocnikami w rozwoju duchowym. Łączą oni świat materialny, w którym żyjemy, z elementem boskim. W każdym z nas obecna jest cząstka Stwórcy. Ponieważ zawieramy w sobie iskrę boskości, możemy komunikować się z Aniołami i Archaniołami, a prosząc ich o pomoc – oczekiwać szybkiego spełnienia naszych próśb, o ile są one spójne z naszą ścieżką.

Wszyscy Archaniołowie są jednocześnie uzdrowicielami. Nazywamy ich „mistrzami chirurgii”, gdyż ich zadaniem jest leczenie naszych dusz, łatanie ran. Archaniołowie  leczą także niższe ciała – ciało mentalne, emocjonalne i fizyczne. Każdy z Archaniołów ma swoją szczególną misję i jego zadaniem jest wspierać nas w tym obszarze, za który jest on odpowiedzialny.

Oto siedmiu Archaniołów i przypisane im sfery życia, w których możemy oczekiwać ich wsparcia i pomocy:

Archanioł Michał – Archanioł Mocy

Jego imię oznacza „Któż jak nie Bóg”. Uznawany za najwyższego Archanioła. Zawsze działaniu, w walce przeciw niesprawiedliwości i niegodziwości. Ochrania przed złem, dodaje sił i odwagi. Wzmacnia nasza wiarę i silną wolę. Archanioł Michał pomaga przezwyciężać trudności. Wspiera tych, którzy są uciskani. Michał pomaga nam odnaleźć nasze wewnętrzne światło. Wskazuje jak pokonać własne ego, jak iść drogą światła, zamiast zbaczać ku ciemności. Michał dodaje nam cierpliwości, niezłomności.

Archanioł Gabriel – Archanioł Dobrej Nowiny

Jego imię oznacza „Wojownik Boży”. Jako jedyny z Archaniołów reprezentuje energię żeńską. Związany jest z aspektami narodzin, rodzicielstwa, dziecka, również naszego wewnętrznego dziecka. Wszelkim twórcom pomaga „urodzić” dzieło. Gabriel zajmuje się również komunikacją. Jest posłańcem dobrych wieści. Sprzyja temu, by mówić otwarcie i szczerze a także słyszeć swój wewnętrzny głos, intuicję. Odpowiada on za utrzymanie dyscypliny,  czystości i za życie w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą. Archanioł Gabriel wpiera również doświadczanie radości.

Archanioł Rafael – Archanioł Uzdrowienia

Jego imię oznacza „Boży Uzdrowiciel”. Rafael leczy i pozwala szybko zregenerować siły. Uzdrawia także niekorzystne sytuacje. Jest odpowiedzialny za uzdrawianie Ziemi i jej mieszkańców. Napełnia nas życiodajną siłą, witalnością. Uaktywnia naszą wewnętrzną moc samouzdrawiania lub pokieruje do najodpowiedniejszych dla nas lekarzy czy terapeutów. Do niego zwracamy się z prośbą o ochronę przed wypadkami i nieszczęściami. Związany jest z przyrodą, naturą i muzyką.

Archanioł Jofiel – Archanioł Mądrości

Jego imię oznacza „Bóg jest moją prawdą” lub „Piękno Boga”. Jego domenami są wiedza, mądrość, nauka, kontemplacja, zrozumienie, oświecenie. Odpowiada on za harmonijne połączenie między sercem a rozumem i za spokój ducha. Inspiruje twórców i wspiera tych, którzy muszą wykazać się wiedzą. Jofiel przynosi dar rozróżniania, zwiększa świadomość, pomaga rozwijać intuicję i zdolności nadprzyrodzone. Uczy on dostrzegać piękno życia, aby odnaleźć szczęście tu i teraz.

Archanioł Chamuel – Archanioł Miłości

Jego imię oznacza „Ten, który szuka Boga”. Jego domenami są życzliwość, łagodność oraz miłość do siebie i do innych. Uwalnia od negatywnych emocji. Łagodzi kłótnie i prowadzi do zgody. Ułatwia wybaczanie. Wspiera w znalezieniu dobrego partnera życiowego i prawdziwych przyjaciół. Pomaga nam otworzyć nasze serce (czakrę serca), abyśmy mogli dawać i otrzymywać miłość. Jeśli tego potrzebujemy – Archanioł Chamuel uleczy zranione serce. Może również pomóc w odnalezieniu zagubionych przedmiotów i ludzi.

Archanioł Uriel – Archanioł Światła

Jego imię oznacza „Światło Boga”. Pomaga on nam dostrzec dobro w każdym człowieku oraz to, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Wnosi pokój i braterstwo. Uzmysławia nam, ze podlegamy prawu karmy, a więc zbieramy to, co zasialiśmy, a także, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się dla naszego najwyższego dobra. Uriel pomaga, gdy odczuwamy wyrzuty sumienia, żal, skruchę. Możemy przywołać go w momentach smutku, lęku, samotności i utraty nadziei. Ten Archanioł pomaga nam widzieć/wiedzieć – daje sny, intuicyjną wiedzę, ostrzeżenia.

Archanioł Zadkiel – Archanioł Przebaczenia

Jego imię oznacza „Sprawiedliwość Boga”. Reprezentuje miłosierdzie, współczucie i łaskę. Do Zadkiela zwracamy się, gdy potrzebujemy wybaczyć komuś, wybaczyć sobie lub też chcemy, aby nam wybaczono. Pomoże on nam oczyścić się z negatywnego myślenia, które wykrzywia obraz drugiego człowieka czy sytuacji, w której się znajdujemy. Oczyszcza nas poprzez transformację energii negatywnej w pozytywną. Przypomina, że moc od wszechświata otrzymamy, gdy będziemy czyści i otwarci.