Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu publikacji zawartych na stronie www.ckconsulting.pl (również z załączników) w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy CK Consulting Kinga Ciecharowska.