Szkolenia HR

Praca w grupie

Czas trwania: 2 dni

Celem szkolenia jest poprawa współpracy i komunikacji pomiędzy członkami grupy, poprzez:

 • integrację uczestników ze sobą,
 • lepsze poznanie się ze sobą, dostrzeżenie i zaakceptowanie odmienności poglądów, doświadczeń i sposobu myślenia współpracowników – nakreślenie wizji wspólnego celu,
 • ukazanie korzyści wynikających ze współpracy zespołowej, wywołanie synergicznej współpracy w zespole, zgodnie z którą potencjał zespołu jest wyższy niż suma potencjałów poszczególnych jego członków,
 • stworzenie przestrzeni do wzajemnego inspirowania się – zaimplementowanie metod wymiany i doskonalenia pomysłów pomiędzy uczestnikami,
 • identyfikację swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, czyli umożliwienie każdemu z uczestników rozpoznania własnego stylu komunikowania się i wynikających z niego ewentualnych zakłóceń.

 

Delegowanie zadań

Czas trwania: 1 dzień

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego, średniego jak i niższego szczebla, ale także do wszystkich, którzy chcą poznać i efektywnie wykorzystywać zasady delegowania zadań, i przez to podnieść wydajność własną, jak i swoich podwładnych.

 

Team working

Czas trwania: 2 dni

Udział w tym szkoleniu pozwoli na:

 • rozpoznać role zespołowe,
 • zintegrować ze sobą cały zespół,
 • skutecznie pracować zespołowo nad wspólnymi celami,
 • poznać indywidualne mocne strony zarówno Twoje jak i członków Twojego zespołu,
 • umiejętnie wykorzystywać wszystkich członków grupy do pracy nad wspólnymi celami,
 • wypracować wspólny język komunikacji.