Szkoła AJNA w Poznaniu

Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi szkolenia z Bloku Runy według ścieżki edukacyjnej kończącej się tytułem Mistrza Run.

I stopień – obejmuje uzyskanie tytułu Terapeuty Run z dostępem do kanałów Bloku Runy. Po otrzymaniu inicjacji, wymagana jest samodzielna praktyka na sobie i ze sobą, celem wypracowania mocy energetycznej, potrzebnej na tym poziomie.
II stopień – obejmuje 5-miesięczne szkolenie praktyczne i teoretyczne oraz intensywną pracę na sobie. Kończy je uzyskanie tytułu Mistrza Run z dostępem do wszystkich kanałów Bloku Runy.

Sesje indywidualne, Warsztaty, Szkolenia i Inicjacje we wszystkie Bloki Energetyczne w Centrum AJNA w Poznaniu prowadzi:

Kinga Ciecharowska – wykładowca Magister Progresor Kosmoenergetyki Klasycznej z dodatkowymi uprawnieniami Magister Progressor KK, BI, SEN, BH, Archanioły, Runy, Blok Majów, Pieczęci Anielskich, założycielka Centrum Kosmoenergetyki AJNA w Poznaniu.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI
(w tym poprzez SKYPE).

Zajęcia w Szkole Bloku Runy trwają 6 miesięcy. Terminy zajęć zostaną podane po utworzeniu grupy (min 6 osób).

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: biuro@CentrumAjna.pl
i pod numerem telefonu 661-949-909

Serdecznie zaprasza właściciel szkoły:

Kinga Ciecharowska

Formularz kontaktowy